Integritetspolicy för Bradosti Group AB

Vi på Bradosti AB värnar om din integritet och skyddar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det och hur vi använder dem.

Personuppgiftsansvarig

Bradosti AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss genom att skicka ett meddelande till vår dataskyddsombud via e-post: info@bradosti.com

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Vi samlar in personuppgifter om dig när du interagerar med oss via vår webbplats eller genom andra kanaler. De personuppgifter vi samlar in inkluderar:

 • Namn och kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress och telefonnummer)
 • Företagsinformation (t.ex. företagsnamn och organisationsnummer)
 • Ekonomisk information (t.ex. fakturaunderlag)
 • Information om ditt användande av vår webbplats (t.ex. IP-adress och beteende på webbplatsen)

Vi samlar in dessa personuppgifter för att:

 • Kunna erbjuda våra tjänster och uppfylla våra avtal med dig
 • Skicka marknadsföringsmaterial till dig, om du har samtyckt till det
 • Fakturera och hantera betalningar för våra tjänster
 • Förbättra och utveckla vår webbplats och våra tjänster

Behandling av personuppgifter från tredjepartsleverantörer

Vi använder oss av följande tredjepartsleverantörer för att behandla personuppgifter:

 • Fortnox AB för att hantera vår ekonomi- och faktureringsinformation.
 • Asana Inc för att hantera våra projekt och uppgifter internt.
 • Microsoft Corporation för att använda deras kontorsprogram och -verktyg (t.ex. Word, Excel, Powerpoint) för interna dokument och filer.
 • Google LLC för att använda deras molntjänster (t.ex. Google Drive) för att hantera, lagra och dela dokument och filer internt.
 • Hubspot Inc för att hantera våra marknadsföringsaktiviteter och för att skicka nyhetsbrev till våra kunder.

Vi säkerställer att vi bara delar dina personuppgifter med dessa tredjepartsleverantörer om det är nödvändigt för att utföra våra tjänster och uppfylla våra avtal med dig. Vi använder endast seriösa leverantörer som uppfyller våra krav på säkerhet och dataskydd.

Säkerhet för personuppgifter

Vi tar säkerheten för dina personuppgifter på allvar och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk och förlust. Vi har också rutiner för att säkerställa att vi snabbt kan upptäcka och hantera eventuella