Säker övergång av företaget till nästa generation

Vid generationsskifte är det viktigt att säkerställa en smidig och trygg övergång av företaget till nästa generation. Hos Bradosti hjälper vi dig med allt från planering och genomförande till juridiska frågor och skatteoptimering. Vi har lång erfarenhet av generationsskiften och ser till att allt går rätt till för både dig och dina efterträdare.

Fördelar med Generationsskifte med Bradosti:

Vanliga frågor och svar om generationsskifte

  • Skatteplanering är viktigt för att minimera företagets skattebörda och maximera vinsten. Genom att ta en aktiv roll i din skatteplanering kan du se till att din verksamhet är strukturerad på ett sätt som minimerar skatten.
  • Fördelarna med ett generationsskifte kan vara att säkerställa kontinuitet i företaget, ge äldre generationen möjlighet att trappa ner och låta yngre generationen ta över, samt minska skattetrycket vid försäljning av företaget.
  • Bradosti kan erbjuda skatterådgivning för att identifiera de mest effektiva strategierna för din verksamhet. Våra experter kan också hjälpa dig att planera din skattebetalning för att undvika eventuella böter eller straffavgifter.
  • Bradosti kan hjälpa till med planeringen och genomförandet av generationsskiftet, inklusive att hantera skattemässiga frågor, skapa en övergångsplan och hitta en lämplig efterträdare.
  • Faktorer som bör beaktas vid planeringen av ett generationsskifte inkluderar företagets nuvarande situation och framtidsutsikter, familjedynamik, skattetryck och försäljningspris, samt efterträdarens kompetens och vilja att ta över.

Andra tjänster inom skatterådgivning