Få ordning på dina räkenskaper - vi tar hand om bokslutet och redovisningen!

Vi på Bradosti förstår vikten av att ha ordning och reda på företagets räkenskaper. Därför erbjuder vi professionell hjälp med bokslut och redovisning, så att du kan fokusera på att driva och utveckla din verksamhet. Med vårt team av kunniga redovisningskonsulter kan vi hjälpa dig med allt från löpande bokföring och momsredovisning till deklarationer och löneadministration. Vi ser till att allt stämmer och att du uppfyller alla lagkrav och regler. Låt oss ta hand om dina räkenskaper så att du kan ha lugn och ro att fokusera på det som är viktigast – din verksamhet.

Bokslut och redovisning - pålitliga och professionella tjänster för din verksamhet

Bokslut

Vårt team av kunniga redovisningskonsulter är här för att hjälpa dig med bokslutet för ditt företag. Vi ser till att allt stämmer och att du uppfyller alla lagkrav och regler. Vi strävar efter att göra processen så smidig som möjligt för dig och arbetar hårt för att säkerställa att alla dina räkenskaper är i ordning.

Redovisning

Bradosti erbjuder en rad olika redovisningstjänster som är utformade för att underlätta din verksamhet. Vi kan hjälpa dig med allt från löpande bokföring och momsredovisning till deklarationer och löneadministration. Vi arbetar hårt för att säkerställa att dina siffror är i ordning och att du uppfyller alla lagkrav och regler. Låt oss hjälpa dig att fokusera på det som verkligen är viktigt – din verksamhet.

Checklista för årsbokslut

  • Skatteverket beviljar byråanstånd för Inkomstdeklaration 1 till och med 15 juni oavsett om det är på papper eller digitalt. Kunden bör lämna in sitt underlag för inkomstdeklarationen i god tid.
  • För att kunna utföra uppdraget med inkomstdeklaration på ett bra sätt behöver din rådgivare bli deklarationsombud.
  • Om du vill att ditt bokslut ska färdigställas tidigt på året behöver vi uppgifterna i början av januari. Om du driver handelsbolag ska momsredovisningen alltid lämnas i februari året efter beskattningsåret i fråga för helårsredovisning. Om du redovisar moms en gång om året och har haft handel inom EU ska momsredovisningen lämnas den 27 februari 2023.
  • För att färdigställa bokslutet behövs beslut om debiterad preliminärskatt för beskattningsåret, slutlig skattsedel för senaste året, samtliga verifikationer och eventuell egen upprättad bokföring (SIE 4 fil eller kassabok) samt kontoutdrag från företagskontot och skattekontot, förteckning på kundfordringar och leverantörsskulder per den 31 december föregående år, underskrivna inventeringslistor per den 31 december föregående år och eventuellt annat material som kan vara av intresse för bokslutsarbetet.
  • Kompletterande material till deklarationen kan vara årsbesked från t.ex. banker och ekonomiska föreningar, förtryckt deklarationsblankett och övriga deklarationsuppgifter, t.ex. anskaffningsvärden för aktier, uppgifter om resor till och från arbete, m.m.
 

Våra övriga ekonomitjänster